Boka handledning

Biblioteket erbjuder kostnadsfri handledning för studenter och anställda vid Umeå universitet samt personal vid Region Västerbotten.

Välj typ av handledning (steg 1 av 3)

Du kan få hjälp med:

Akademiskt skrivande

 • Tips på strategier för att utveckla ditt skrivande
 • Frågor som rör stil, struktur och språk i akademiska texter
 • Boka bara en tid åt gången
 • Om du skriver tillsammans med någon bokar ni en tid och får gemensam handledning
 • Beroende på textens längd och vad vi kommer överens om kan du få handledning 1–3 gånger för en skrivuppgift/uppsats
 • Har du frågor? Välj Undervisning, handledning och Studieverkstaden i formuläret Kontakta biblioteket

Informationssökning

 • Gå från sökfråga till sökord och vidare till sökning i databaser/söktjänster
 • Kvalificerad handledning till litteraturöversikt

Muntliga presentationer

 • Upplägg och genomförande av dina muntliga presentationer
 • Respons på din presentation

Referenshantering

 • Frågor kring källhänvisningar i den löpande texten eller referenser i referenslistan
 • Lära dig mer om referenshanteringsprogram eller support för dig som är en avancerad användare

Studieteknik

 • För dig som vill utveckla din studieteknik, vad gäller t ex planering, läsa kurslitteratur, förberedelse inför examinationer eller för dig som halkat efter i dina studier
 • Välj svenska om kursen och uppgifterna är på svenska.
 • Välj engelska om kursen och uppgifterna är på engelska.

Vem vill du träffa?

Med anledning av covid-19-viruset kommer Umeå universitetsbibliotek tills vidare erbjuda tjänsten som distansmöte för studenter och anställda vid Umeå universitet samt anställda vid Region Västerbotten.

Studenter och anställda vid universitetet använder Zoom, anställda vid Region Västerbotten oftast Skype.