Boka handledning

Biblioteket erbjuder kostnadsfri handledning för studenter och anställda vid Umeå universitet samt personal vid Region Västerbotten.

Välj typ av handledning (steg 1 av 3)

Du kan få hjälp med:

Akademiskt skrivande

 • Tips på strategier för att utveckla ditt skrivande
 • Frågor som rör stil, struktur och språk i akademiska texter
 • Boka bara en tid åt gången
 • Om du skriver tillsammans med någon bokar ni en tid och får gemensam handledning
 • Beroende på textens längd och vad vi kommer överens om kan du få handledning 1–3 gånger för en skrivuppgift/uppsats
 • Har du frågor? Välj Söka, skriva och studera i vårt kontaktformulär: Kontakta biblioteket

Vi har just nu ont om bokningsbara tider för akademiskt skrivande på svenska men att alla är välkomna att besöka vår drop-in för akademiskt skrivande.

Informationssökning

 • Gå från sökfråga till sökord och vidare till sökning i databaser/söktjänster
 • Kvalificerad handledning till litteraturöversikt

Muntliga presentationer

 • Upplägg och genomförande av dina muntliga presentationer
 • Respons på din presentation

Referenshantering

 • Frågor kring källhänvisningar i den löpande texten eller referenser i referenslistan
 • Lära dig mer om referenshanteringsprogram eller support för dig som är en avancerad användare

Studieteknik

 • För dig som vill utveckla din studieteknik, vad gäller t ex planering, läsa kurslitteratur, förberedelse inför examinationer eller för dig som halkat efter i dina studier
 • Välj svenska om kursen och uppgifterna är på svenska.
 • Välj engelska om kursen och uppgifterna är på engelska.

Vem vill du träffa?

Umeå universitetsbibliotek erbjuder i första hand handledning via distans via Zoom för studenter och anställda vid Umeå universitet samt anställda vid Region Västerbotten.